โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติยศ ระดับยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางปิยธิดา โพธิ์ประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,11:53  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมา ป.ป.ส.
ชื่ออาจารย์ : นางวีณารัตน์ พรมมา
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,11:45  อ่าน 219 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBECA WARDS)
ชื่ออาจารย์ : นางวีณารัตน์ พรมมา
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,11:41  อ่าน 182 ครั้ง
รายละเอียด..