โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

     มาร์ชเทาแดง

เทาแดง   คงอยู่คู่ฟ้าและดิน         
แหล่งรวมจินต์  ร่วมรัก  ร่วมสามัคคี
เราภูมิใจมั่นในเกียรติสถาบันทวี                 
ชีวิตพลีเพื่อชาติได้พัฒนา
แดง  นั้นเป็นนิมิตจิตรักภักดี                      
เทา  คือ สีเราแข็งแกร่งวิทยา
เราดำรงคงมั่นอยู่ร่วมกันทุกวันมา               
อุ่นอุรา ดั่งครอบครัวเดียวกัน
เทาแดง  คงอยู่คู่นิจนิรันดร์                     
เพื่อสร้างสรรค์  เราอยู่คู่สังคม
เรียนและการกีฬา  เด่นสง่า  ปวงชนนิยม      
ฝึกอบรม เพื่อสมญา ว่า  ม.ว.