โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวัชรพงษ์ เมืองแก้ว
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ