โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 9 (อ่าน 161) 25 มิ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครอง 14 มิ.ย.61 (อ่าน 170) 12 มิ.ย. 61
วันไหว้ครู 14 มิ.ย. (อ่าน 196) 12 มิ.ย. 61