โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิทรรศการวิชาการม่อนแก้วปริทัศน์ ครั้งที่ 13
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 64
การนิเทศติดตามและประเมินผล
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 64
ศึกษาดูงานโรงเรียนสองพิทยาคมและร้องกวางอนุสรณ์
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 64
เข้าค่ายยุวกาชาดและเดินทางไกล
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 64
เข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกล
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 64
ค่ายเยาวชนจิตอาสา
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 64
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 64
แนะแนวการศึกษาต่อ
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักการ
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
เยาวชนจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 64
ศึกษาดูงาน โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 64
แนะแนวศึกษาต่อ รร.บ้านอ้อยวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 64
นิเทศ ติดตาม COVID 19
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
วันครบรอบสถาปนาโรงเรียน 41 ปี
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 64
ประกาศมาตราการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
วันคริสต์มาส 2020
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 63
กรีฑามัธยม 2563
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 63
วันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 63
ผอ.เขตตรวจเยี่ยม
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 63