โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ภาพกิจกรรม
ค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระหลัก

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม จัดค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ ทักษะอาชีพ

โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2562,10:52   อ่าน 1192 ครั้ง