โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ภาพกิจกรรม
ยุวคีตกวีเมืองแพร่
เพลินเพลงดนตรี ยุวคีตกวีเมืองแพร่ นักเรียนชุมนุมดนตรี ร่วมแสดงดนตรีล้านนา ณ โรงแรมแพร่นครา 9-10 สิงหาคม 2562 และนักเรียนนำเสนอผลงานในโครงการโรงเรียนประชารัฐ น้ำดื่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม ผักปลอดสารพิษ
นักเรียน จ.แพร่ ร่วมแสดงดนตรี
ทีมห้วยม้าวิทยาคม
ทีมห้วยม้าวิทยาคม
นายเกียรติศักดิ์ สุทธิหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ร่วมส่งเสริม ทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมชมงาน
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2562,10:56   อ่าน 94 ครั้ง