โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ภาพกิจกรรม
ค่าย STEM

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับความสนับสนุนจาก นายเกียรติศักดิ์  สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม จัดค่าย STEM ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับคณะวิทยากรจากศูนย์สะเต็มศึกษาจังหวัดแพร่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ นำโดยครูชิตชัย  โพธิ์ประภา จัดกิจกรรม ขนส่งทันใจ และบันจี้จั้ม

กิจกรรม สนุกกับบันจี้จั้ม
กิจกรรม สนุกกับบันจี้จั้ม
กิจกรรม สนุกกับบันจี้จั้ม
กิจกรรม สนุกกับบันจี้จั้ม
กิจกรรม สนุกกับบันจี้จั้ม
กิจกรรม สนุกกับบันจี้จั้ม
กิจกรรม สนุกกับบันจี้จั้ม
กิจกรรม สนุกกับบันจี้จั้ม
กิจกรรม สนุกกับบันจี้จั้ม
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2562,10:34   อ่าน 802 ครั้ง