โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า จัด โครงการอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับดำรงชีวิต เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
โดยมีนายสิทธิชัย  ชัยสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าเป็นประธาน  นายเกียรติศักดิ์  สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้การต้อนรับ

นายสิทธิชัย ชัยสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เป็นธานเปิดอบรมโครงการ
คุณครูพิกุล เข้มขัน กล่าวรายงาน
ถ่ายภาพร่วมกัน
พร้อมแล้วค่ะ
ฐานน้ำดื่มสมุนไพร
ฐานน้ำดื่มสมุนไพร
ฐานผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อฮ่อม
ฐานผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อฮ่อม
ฐานผักปลอดสารพิษ
ฐานผักปลอดสารพิษ
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2562,09:49   อ่าน 70 ครั้ง