โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการนักเรียนดี ศรีมว.

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า จัดอบรมโครงการนักเรียนดี ศรีม.ว.
นายเกียรติศักดิ์  สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงาน  ต่อนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า นายสิทธิชัย  ชัยสุรัตน์

#ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

พระครูสุนทร ธรรมนิทัศน์ ดร. วิทยากร
นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม กล่าวรายงาน
นายสิทธิชัย ชัยสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า กล่าวเปิดงาน
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,12:04   อ่าน 317 ครั้ง