โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติด

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติด จัดกิจกรรมอ่านสาร และจัดป้ายรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่


นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อ่านสารจากรองนายกรัฐมนตรี
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2562,10:56   อ่าน 64 ครั้ง