โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติด จัดกิจกรรมอ่านสาร และจัดป้ายรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2562,10:56   อ่าน 37 ครั้ง