โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ภาพกิจกรรม
ดูงานข้าวกล้องงอกไร้มอด
ศึกษาดูงานการทำข้าวกล้องงอกไร้มอด ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เฉลิมพระเกียรติแพร่
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2561,00:12   อ่าน 229 ครั้ง