โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ภาพกิจกรรม
อบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด
อบรมโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,22:35   อ่าน 289 ครั้ง