โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง 1/2561

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2

โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,09:13   อ่าน 113 ครั้ง