โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : Pavarit Ketmanee (Big)
ปีที่จบ : 2011   รุ่น : 14
อีเมล์ : angelo_kp@icloud.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : WT Microelectronics Singapore
ตำแหน่ง : A.S Manager Application Engineer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: -

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 ก.ย. 2562,15:15 น.   หมายเลขไอพี : 101.108.1.235


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล