โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางวีณารัตน์ พรมมา
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,11:41  อ่าน 183 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBECA WARDS)
รายละเอียดผลงาน

รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง

ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,11:41   อ่าน 183 ครั้ง